Vision og målsætning

Vision og målsætning

 

Visionen for STU Syddjurs - Det gode liv:


Visionen for STU Syddjurs er at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at udvikle deres personlige og faglige kompetencer, så mulighederne for at klare sig i samfundet forbedres.

Målet med et STU forløb på STU Syddjurs - Det gode liv:For alle elever på STU gælder samme overordnede mål: at få retning imod det gode liv på så mange fronter som muligt i den tid man her her.


Målet er en forbedret livsmestring, der gør det muligt for eleverne at klare sig på et så højt niveau som muligt og opnå så selvstændig en tilværelse som muligt. Det gælder både:


-Det personlige: Forståelsen af sig selv og egen formåen

 

-Det sociale:      Forståelsen af af andre og samværdet med dem


-Bo & Leve:       Udvikling af færdigheder til at flytte hjemmefra


-Beskæftigelse:  Hvad kan jeg og hvad skal jeg efter STU