Pædagogisk tilgang

Pædagogisk tilgang og faglighed


Personalets tilgang til de unge byger på en respektfuld relation med stort fokus på at skabe tryghed før udvikling. Alle unge skal føle de hører til og have en tryg øvebane for deres ungdomsliv. En bane hvorpå det er tilladt at lave fejl, men hvor de skridt der tages bedrer deres muligheder for det fremtidge liv eleven ønsker.

Dette sker via nedenstående grundprincipper.

Struktur


Ved hjælp af struktur og tydeligt

udtalte forventninger, skaber vi en dag/uge med overblik, hvilket giver forudsigelighed og tryghed for de unge.

Tingene sker, som vi siger, de vil ske.


Krav


Vi stiller krav, som eleverne har mulighed for at leve op til.

Eleverne skal opleve succes med deres læring og dermed få endnu

mere lyst til at opnå nye færdigheder.


Forældre & Netværk

 

Vi tror på, at en af nøglerne til succes med målgrupperne er udviklingen af gode og tætte relationer til forældrene samt relevant netværk. Naturligvis med behørig respekt for, at den unge er ved at udvikle sig til et selvstændigt menneske og ofte vil krydse det 18. år i STU forløbet.  Forældresamarbejdet er derfor ikke en komplet fortsættelse af tidligere skoleformers, men istedet en individuelt aftalt form.


Vi arbejder generelt på

 

  •  At skabe gode relationer til forældrene gennem et tæt samarbejde,

      møder, telefonsamtaler, nyhedsbreve og specifik information og              aftaler om de enkelte unge.

 

  •  At der opbygges et tillidsfuldt samarbejde, hvor vi kan vende

     problemer og udfordringer på en afslappet, naturlig måde.

 

  •  Frigørelse fra forældrene på forskellige niveauer.

Selvbestemmelse og ansvar


Vi anerkender den unges ret til at bestemme over sig selv og markere sine grænser. Vi forsøger at se det hele

menneske, og vi bestræber os på at give eleven et bedre grundlag for at forstå sig selv og træffe sine egne beslutninger og forstå konsekvensen af disse.

Vi oversætter og guider den unge, som evnen til at håndtere disse valg og konsekvenser udvikles bedst muligt.


Individuelt tilpasset pædagogik og aftaler


Det er vigtigt for os, at vi hele tiden retter den pædagogiske indsats mod den enkelte elev og dermed bruger de pædagogiske metoder, der passer bedst til eleven. Vi bruger derfor en stor variation af pædagogiske værktøjer. Hverdagen vil derfor indeholde mange individuelle aftaler og få overordnede generelle aftaler og regler.