Optagelse

Optagelse

For at kunne starte på STU Syddjurs skal du være godkendt

som STU elev. Du bliver godkendt af STU tilkendelsesnævnet

i den kommune, som du bor i.


Er du interesseret i STU i Syddjurs Kommune, så skal du

henvende dig til din UU-vejleder, der så laver en

undersøgelse af dig og dine behov. Kontaktoplysninger på specialvejledere findes på nedenstående link:


www.cuuj.syddjurs.dk


Herefter afgør STU-nævnet om du er målgruppen til STU,

og nævnet henviser dig eventuelt til os, så du kan begynde

din STU-uddannelse.


Hvis du har spørgsmål til sagsgangen i denne procedure, kan du altid kontakte din UU-vejleder.