Regler og praktisk

Regler og praktisk


Generelt tror vi på få, men vigtige og overskuelig regler som gælder alle. Derimod er der langt flere aftaler for den enkelte elev, som er tilpasset denne og de forudsætninger der skal til for bedst mulig udvikling.


De 4 grundliggende regler på STU tager sig udgangspunkt i generelle forventninger om tid, aftaler, kommunikation og adfærd. 

Undervisningstid:

 

Mandag til onsdag starter undervisningen kl. 8.30 og fortsætter til kl. 13.15.

 

Torsdag er der aften klub kl. 13.00 - 19.00.

 

Fredage kl. 8.30 - 12.00.

 STU er åbent for elever fra kl 7:45


For nogle elever kan der være aftalt begærnset mødetid pga. særlige behov og forudsætninger. UU vejleder er altid indeover disse aftaler.

 

Arbejdstider i praktikkerne vil dog ikke følge disse undervisningstider, men aftales

fra gang til gang mellem dig, praktik-stedet og STU Syddjurs.

 

Aktivitetskalender


Alle elever har adgang til "STU-Syddjurs Google-kalenderen" hvor fridage, aftenklub, ferier og særlige udflugter er skrevet i. Vi anbefaler, at eleverne har denne lagt på deres smartphone og lærer at bruge kalenderstyring via dette.Ferier

 

Ferie-kalenderen følger folkeskolernes i Syddjurs Kommune.


 

Klik på linket, og det vil føre dig videre:


Skolernes ferieplan - Syddjurs Kommune


1. Fravær


Kendt fravær:

Private aftaler lægges så vidt det er muligt udenfor undervisningstiden, med

mindre det er en del af elevens undervisning eller inddragelse af lokaltilbud

– så aftales det med underviserne. I særlige tilfælde kan eleven aftale

med kontaktlæreren, at en privat aftale gælder som lovligt fri.

Private aftaler kan være akutte tandlæge eller lægebesøg, eller indkaldt

møde med offentlige myndigheder.

Sygemelding:

Er eleven syg, skal der ringes personligt til STU SYddjurs mellem 7:30 og 7:50 til kontaktlæreren.


Hvis man ikke kan få fat på kontaktlæreren, kontaktes Troels på Tlf.: 23625517

Hvis eleven er syg i flere dage skal eleven ringe hver dag med mindre andet er aftalt.


Ulovligt fravær:

Ulovligt fravær tages alvorligt og der kan i disse situationer indkaldes til møde i samarbejde med netværk og myndigheder.


2. Forholdet til de andre elever og lærerne

 

Du skal behandle dine medstuderende og dine lærere med respekt.

Dårlig opførsel, herunder mobning, kan i yderste konsekvens føre til bortvisning.

Kort sagt: Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles.


3. Beruselse og misbrug

 

Påvirkede eller berusede deltagere på STU-Syddjurs accepteres ikke, og medfører

øjeblikkelig bortvisning.

Du kan heller ikke være misbrugende i din fritid under forløbet.


Eneste undtagelse er, når der gives tilladelse fra ledelsen til et enkelt glas, fx i

anledning af en elevs afslutning.

4. Deltagelse i undervisningen

 

Du har valgt at gå på STU som et led af dine videre udvikling og uddannelse. Derfor har du også en pligt til at deltage i undervisningen når du er her.Alle 4 ovenstående regler er "spilleregler" der gælder overalt på det danske arbejdsmarked. Derfor tager vi udgangspunkt i disse og forsøger at tilstræbe, at alle STU-elever har forståelse for dem, da det vil være regler der gælder i et fremtidigt liv.