Eksempler på forløb

Eksempler på STU-forløb

 

Hvad kan et STU forløb være?

 

Lige så forskellige mennesker er, lige så forskellige er et STU-forløb bygget op. Mål, pædagogik, metode og indhold er tilrettet efter den enkelte og derfor kan det være svært at beskrive på en simpel måde hvad STU er og kan føre til.

I stedet har vi forsøgt at skitsere tre vidt forskellige forløb. Dette for at vise hvor forskelligt det kan skrues sammen, men også i høj grad til at illustrere at STU-forløb kan bruges til mange ting med lige så mange afslutsningerformer og udfald.

 

Elev nr 1.

Elev nr. 1 havde ikke en drøm om at skulle gå på STU i 3 år. Han ville gerne videre

på teknisk skole. Færdighederne var der, men han ønskede hjælp til at få styr på

sig selv og få lidt mere indsigt i egen formåen og støtte til de rigtige ting.

Efter 1 år med social træning, samtaleforløb, praktik og brobygning startede han

op på Teknisk skole med støtte.

Et eksempel på at STU ikke behøver at være 3 år, samt at det kan være indgangen

til at få afklaret egen formåen og støttebehov, samt træne intensivt i noget der

giver større muligheder.
Elev nr 2.


Elev nr. 2 havde en drøm om job, men ikke en tro på at det var muligt, og i så fald

hvordan vejen dertil så ud. Trods vanskeligheder og psykiske udfodringer, blev eleven afklaret med hvad der var muligt mht. uddannelse og arbejdsmarked. En længerevarende praktik gav tilpas tryghed til at evnerne viste sig, og et særligt talent blev synligt og dyrket. Dette talent har i dag medført et fleksjob i den branche eleven drømte om.

Et eksempel på et treårigt forløb der modnede, afklarede og skabte så gode

relationer, at roen gav tillid til egne faglige evner voksede, samt en øget selvtillid og oplevelse af at være god til noget. At blive anerkendt via en arbejdsfunktion og gå ros og jobtilbud fra en arbejdsgiver.

 

Elev nr 3.

Elev nr. 3 havde gennem mange år i specialskolemiljøet haft stort fravær og

udfordringer med at tyde omverdenen og dens forventninger. Endvidere var frem-

tiden inkl. ungdomslivet et stort ukendt område. Over tid arbejdede vi med adfærd,

tryghed, selvindsigt og andre problematikker.

Eleven oplevede for første gang at være en del af et socialt netværk og fællesskab og er nu blevet meget fremmødestabil og bedre til at modtage læring. Eleven er i tanker om at flytte hjemmefra.

Et eksempel på at et STU forløb ikke behøver at have sigte mod arbejdsmarked og en konkret fremtid, men også kan have personlige og sociale udviklingsmål øverst på listen. Disse er kompetencer der skal bruges resten af livet.