Pædagogiske værktøjer

Pædagogisk værktøjskasse

GenereltPå STU Syddjurs sværger vi ikke til nogen bestemt pædagogisk grundretning. Vi har fundamentalt et holistisk menneskesyn og ser derfor den unge i et helhedsbillede på alle aspekter. 

Vi bruger forskellige pædagogiske analytiske værktøjer i mødet med de unge på STU.


Personalet på STU har alle er bred special-pædagogisk erfaring udover deres fag-faglige erfaring og uddannelser. Tilsammen findes mere end 200 års specialpædagogisk erfaring i personalegruppen godt suppleret af at alt personale har pædagogisk uddannelse og efteruddannelse.


Personalet modtager løbende faglig supervion af ekstern pædagogisk supervisor.


Udvalgte værktøjer


Listen af pædagogiske værktøjer og teorier er lang, men af udvalgte kan nævnes:KRAP.


Et velafprøvet socialpædagogisk system som bygger på den anerkendende tilgang og fokuserer på at udvikle og bygge ovenpå de resourcer den unge har.


https://krap.com/hvad-er-krap/


PAS


Systemet er udviklet til at finde potentialer og forudsætninger for læring. Det vil sige, at det er designet til at identificere, hvad borgeren kan selv eller med hjælp – og kun i mindre grad, hvad borgeren ikke kan.


https://nordicpas.dk/teorienKONFRONT


Konfront er et ny-udvikletonline værktøj, der kombinerer evidensbaseret samtale- og skemametoder med virtual reality og er særligt anvendeligt indenfor bla. angst og eksponering.


https://konfront.io/metoden/