Regler og praktisk

Regler og praktisk

Tider

Mandag til onsdag starter undervisningen kl. 8.30 og fortsætter til kl. 13.30.

Torsdag er der aften klub kl. 14.00 - 19.00.

Fredag i de ulige uger kl. 8.30 - 11.30.

Fredag i de lige uger holdes der fri.

Arbejdstider i praktikkerne vil dog ikke følge disse undervisningstider, men aftales

fra gang til gang mellem dig, praktik-stedet og STU Syddjurs.

Ferier

Ferie-kalenderen følger folkeskolernes i Syddjurs Kommune.

Klik på linket, og det vil føre dig videre:

http://www.syddjurs.dk/indhold/ferieplaner

Husregler

På STU-Syddjurs vil vi gerne give dig så vide rammer som muligt for at have et godt forløb, derfor begrænser vi også antallet af regler mest muligt. Vi har dog nogle regler, du skal følge:

1. Fravær

 

Kendt fravær:

Private aftaler lægges så vidt det er muligt udenfor undervisningstiden, med

mindre det er en del af elevens undervisning eller inddragelse af lokaltilbud

– så aftales det med underviserne. I særlige tilfælde kan eleven aftale

med kontaktlæreren, at en privat aftale gælder som lovligt fri.

Private aftaler kan være akutte tandlæge eller lægebesøg, eller indkaldt

møde med offentlige myndigheder.

Sygemelding:

Er eleven syg, skal der ringes personligt til STU SYddjurs mellem 7:30 og 7:50 til kontaktlæreren.

Se telefonnumre under ”Medarbejderne”.

Hvis man ikke kan få fat på kontaktlæreren, kontaktes Troels på Tlf.: 23625517

Hvis eleven er syg i flere dage skal eleven ringe hver dag med mindre andet er aftalt.

 

Ulovligt fravær:

For de elever, der er på kontanthjælp kan STU Syddjurs vælge, at eleven bliver trukket i kontanthjælp hvis eleven ikke ringer ved sygdom, eller er fraværende uden grund; dette vurderes individuelt.

 

2. Forholdet til de andre elever og lærerne

Du skal behandle dine medstuderende og dine lærere med respekt.

Dårlig opførsel, herunder mobning, kan i yderste konsekvens føre til bortvisning.

Kort sagt: Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles.

 

3. Udlån af elektroniske hjælpemidler

 

STU-Syddjurs har et antal PC-er, smart-phones og iPads til udlån.

De kan lånes når man er på STU, hvilket sker fra IT-rummet.

Udlånes det til hjemlån, har det et udviklingsmæssigt formål.

Grundlæggende set skal familiens eller den unges egen forsikring

dække en eventuel skade, hvis man har en sådan.

Ellers er man selv erstatningspligtig. Som definition på de enkelte

typer skader, er nedenstående betingelser for udlån vedhæftet:

Forsikringsforhold og erstatningspligt.pdf

 

4. Beruselse og misbrug

Påvirkede eller berusede deltagere på STU-Syddjurs accepteres ikke, og medfører

øjeblikkelig bortvisning.

Du kan heller ikke være stofmisbrugende i din fritid under forløbet.

Eneste undtagelse er, når der gives tilladelse fra ledelsen til et enkelt glas, fx i

anledning af en elevs afslutning.

5. Deltagelse i undervisningen

Du har valgt at gå på STU som et led af dine videre udvikling og uddannelse. Derfor har du også en pligt til at deltage i undervisningen når du er her.

 

 

Alle fem ovenstående regler er "spilleregler" der gælder overalt på det danske arbejdsmarked. Derfor tager vi udgangspunkt i disse og forsøger at tilstræbe, at alle STU-elever har forståelse for dem, da det vil være regler der gælder i et fremtidigt liv.