Medier og musik

Medier og musik linjen

FORMÅL Medier

 

 • Skabe interesser og lyst til at anvende IT/medier
 • At skabe en øget indsigt i vigtigheden af at kunne navigere i en verden hvor mange af de informationer vi får brug for er på nettet.
 • At de unge igennem medindflydelse finder lysten til at anvende med noget indenfor IT/medier.
 • At unge får indsigt og øget interesse i anvendelse af konkrete programmer, IT hjælpemidler til hverdags brug.

 

FORMÅL Musik

 

 • Give glæde ved musik – at se, høre og spille
 • Give mulighed for at udforske egen musikalitet indenfor sang, guitar, bas, klaver og elektronisk musik.
 • Give mulighed for at prøve kræfter med solo- og samspil.

 

 

INDHOLD Medier

 

 • Lave en blog på nettet og opdatere den løbende – en STU-blog hvor man lægger materialer ud på.
 • Lave film – musikvideoer/dokumentar/nyheder osv.
 • Vedligeholde og opdatere IT materialer – computere, Ipads osv.
 • Arbejde med musikprogrammer f.eks. Cubase, garageband, DJ program.
 • Oprette en youtube kanal og lægge materialer ud.
 • Oprette en hjemmeside og opdatere den løbende.
 • Få nogle kørekort til forskellige programmer: Word, Powerpoint, Excel, Cubase, billedprogrammer osv.
 • Arbejde med at tage billeder og redigere dem på billedredigeringsprogrammer.
 • Besøge virksomheder som arbejder med IT, f.eks. DSB,
 • Tage mod opgaver fra projektcenteret – f.eks. Billeder, instruktioner, hjemmeside, nyheder fra Lerbakken.
 • Orientere sig på nettet omkring kontaktsider, datingportaler osv.
 • Arbejde med kalenderføring og struktur via medier og IT.
 • Arbejde med elektroniske støttesystemer.

 

INDHOLD Musik

 

 • Individuel undervisning i guitar, bas, sang, trommer og elektroniske musikformer
 • Se musikvideoer/film
 • Tage på ture og købe musik udstyr
 • Vedligeholde musikudstyret
 • Øve sig i opsætning af udstyr
 • Høre musik – tale om musik
 • Spille musik for andre
 • Spille musik sammen med andre