Arbejdsmarkedslinjen

Arbejdsmarkeds linjen

FORMÅL

 

 

At give Arbejdsrutiner, erfaring, materiale kendskab, maskine og værktøjs kendskab.

Kendskab til værktøj og materialer, målrettet arbejdsmarkedet.

Arbejdsmoral, fastholdelse og færdiggørelse af en opgave.

Udvikle kompetencer til at indgå i arbejdsfællesskaber og sociale fællesskaber.

Afklare og afdække den enkelte unge i forhold til kompetencer til videre forløb.

 

 

INDHOLD

 

Linjen har en tredeling i forhold til at kunne arbejde målrettet og afklarende til arbejdsmarkedet.

 

Montage hold - Montage opgaver i huset og ud af huset i samarbejde med lokale virksomheder.

 

 • Montage opgaver fra lokale virksomheder, opgaver på STU og overførbar i forhold til at kunne arbejde så selvstændigt som muligt på arbejdspladsen.

 

 • Pakkeopgaver fra fra lokale virksomheder, opgaver på STU og overfør bar i forhold til at kunne arbejde så selvstændigt som muligt på arbejdspladsen.

 

 • Produktion af undervisningsmateriale.

 

Pedel og Produktion - Pedel og produktion med fokus på opgaver som:

Bilpleje, cykelværksted og bestillingsvarer.

 

 • Pedel opgaver på Lerbakken såsom små maleopgaver og små vedligeholdelsesopgaver.

 

 • Flis/brænde, Små højbede, Frugt kasser

 

 • Fuglehus, Skærebrætter, Nøglekasser

 

 • Palle ting

 

 • Cykelværksted.

 

 • ”service opgaver”

 

Trykkeri - Trykkeri, et helheds orienteret arbejdsfag som afspejler erhvervslivet.

 

 • Målet er at afklare og afdække den enkeltes kompetencer i forhold til at indgå på en virksomhed, via tryk fag som ligner produktionsvirksomhed på det ordinere arbejdsmarked.

 

 • Formålet er at opbygge daglige rutiner samt videreudvikle sociale, såvel som faglige kompetencer.

 

 • Der vil i forløbet blive udarbejdet en målrettet plan for den enkelte.

 

 • Afklaringen og afdækningen vil målrettes til virksomhed på det ordinære arbejdsmarked.

 

 • Udgangspunkt er den enkeltes kompetencer og motivation.

 

 • Målrettet søgning til mulig beskæftigelse inden for dette område.

 

 • Der vil blive udarbejdet en kompetence- og ressourceprofil, som beskriver de erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige kompetencer, såsom kognitiv vurdering, særlige udfordringer i forhold til diagnose, handlemuligheder i forhold til diagnose, særlige hensyn og timetal.

 

 • Egen indsigt i forhold til styrker og svagheder, målrettet arbejdsmarked.