Dagligdagen

Dagligdagen

Dagligdagen på STU Syddjurs er opbygget efter principper om forudsigelighed, struktur og aftaler efter behov.

 

Alle elever har et skema, hvor det er tydeligt hvad de skal hvornår, sammen med hvem og hvor.

 

Da alle elever ikke er ens er der ikke to skemaer der er ens. Med den nødvendige respekt for fællesskabet og hvad der skal til for at få hele STU til at hænge sammen, har hver enkelt elev ønsket nogle særlige fag, som forsøges tilgodeset. Andre fag er obligatoriske.

 

En del af fagene på skemaet er elevernes egne ønsker, hvor de i samarbejde med personalet har opstillet nogle mål og fået afstemt hvad der giver mening at kunne i fremtiden.

 

STU starter kl 8:30, hvor der er mulighed for lidt morgenmad, snak, hygge og en rolig start på dagen. Vi opdaterer os med nyheder fra den store verden og taler om disse.

Endvidere gennemgår vi dagens program, så alle ved hvad de skal.

 

Dagen slutter kl 13:30. Tidligt, men det giver eleverne mulighed for at have energi til at fungere og have et fritidsliv. Endvidere er det bedre at have få men gode timer, fremfor mange middelmådige timer.

 

Aftenklub torsdag

Hver torsdag er der aftenklub. Eleverne møder kl. 14:00 og har fri kl. 19:00. Ved at flytte undervisningstiden, har vi mulighed for at gøre brug af nogle af de lokale fritidstilbud.

Netop fritid og fritidsliv er det gennemgående tema vi arbejder med på disse torsdage. Hvad kan eleven bruge sin fritid på, hvilke tilbud har lokalområdet og hvordan opsøger man disse.

Eleven melder sig på en aktivitet 5 uger ad gangen og kan derfor prøve de forskellige aktiviteter i løbet af året. Der er både tilbud ud af huset og tilbud hjemme på STU.

 

Frifredage

Hver anden fredag har eleverne fri. Alle elever opfordres til at at bruge denne formiddag til at få ordnet læge, tandlæge, møder med kommunen og andre aktiviteter. Det gør, at fraværet og stabiliteten i fremmødet på STU er ganske god. Endvidere lærer eleverne på denne måde at se lidt frem i tiden og planlægge ved hjælp af en kalender.

 

Udflugter

Naturligvis har vi på STU også udflugter af forskellig art. Det være sig både korte udflugter på få timer, men også hele dage. Her ryder vi skemaet og oplever i fællesskab den omkringliggende verden. Det kan være udflugt til nogle af samfundets institutioner, men også kulturelle begivenheder og ting der er helt normale i ungdomslivet.

 

Indhold i dagligdagen:

 

Fagene der findes på skemaet er en blanding af 5 ting:

 

  • Sociale fag, som skal optimere elevernes sociale kvalifikationer.

 

  • Faglige fag, som skal optimere eleverne arbejds- og uddannelsesmæssige evne og forståelse for samfundet omkring dem.

 

  • Bevægelsesfag, som skal optimere elevernes fysik og deres indsigt i og forståelse for det gode liv.

 

  • Interessefag, som skal skabe glæde og livslyst.

 

  • Personlige fag, der skal give indsigt i evner og identitet