Afklaringsforløb

Afklaringsforløb

Målgruppe:

 

Unge der ikke umiddelbart kan profitere af en ordinær ungdomsuddannelse, produktionsskoleophold, udviklingsforløb i PCS eller Virksomhedspraktik.

Unge der har afsluttet folkeskolen.

16-24 år.

Unge der ikke umiddelbart kan visiteres STU på grund af utydelighed i evner, eller manglende stabilitet i

seneste forløb.

 

Varighed og faser:

 

Forløbet varer normalt 6 mdr. I langt størstedelen af tiden indgår Borgeren i STU-fag og aktiviteter.

 

Indhold:

 

Indhold vil som udgangspunkt være individuelt tilrettelagt i samarbejde med sagsbehandleren.

Et forløb vil typisk indeholde:

 

Etablerings periode

 

• Kontaktpersonssamtaler

 

• Øvelser i at være i en gruppe undervisning af både teoretisk og praktisk art

 

• Danne relationer til andre brugere på STU Syddjurs

 

Afklaringsperiode

 

• Testning af skolemæssigt niveau i dansk og matematik

 

• Vurdering af sociale færdigheder og evt. begrænsninger

 

• Vurdering af praktiske færdigheder i forhold til praktik og arbejdsfunktioner

 

Udviklingsperiode

 

• Faglig vurdering af udviklings potentiale på skolemæssige evner

 

• Videreudvikling af sociale og personlige færdigheder

 

• Opdyrkning af praktisk talenter i forhold til evt. praktik

 

Afsluttende periode

 

• Udarbejdelse af skriftligt materiale

 

• Afholdelse af konference

 

• STU Syddjurs medvirker til at sikre overgang til videre forløb for borger

 

Eksempler på mål:

 

At stabilisere den unge i et afklarende forløb.

 

At optrappe den unge til en passende mødestabilitet og frekvens.

 

At afklare og udvikle den unge i så høj grad det er muligt under ovenstående ramme.

 

At beskrive og medvirke til ovegang til passende tilbud.